Lise diplomamın aslı olmadan kayıt yaptırabilir miyim?

Yerleşkede kayıt yaptırmanız halinde, lise diplomanızın aslının ve fotokopisinin kayıt esnasında yanınızda olması zorunludur.

Liseden henüz mezun olmadım, (tek ders, bütünleme vb. mazeretler nedeniyle) kayıt yaptırabilir miyim?

Kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar https://oimdestek.yasar.edu.tr  adresine (PDF) formatında ibraz etmeleri,

 

Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine https://oimdestek.yasar.edu.tr  adresine (PDF) formatında kadar ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır.

 

Belirtilen tarihlere kadar lise mezuniyet koşulunu sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Başka bir üniversiteye halen kayıtlıyım, Yaşar Üniversitesi’ne bu yıl yerleştim, nasıl kayıt yaptırabilirim?

Kayıtlı bulunduğunuz üniversiteden kaydınızı sildirmeniz ve bu durumun YÖKSİS sistemine yansımış olması gerekmektedir.

Benim yerime, ailem, yakınlarım veya arkadaşım kayıt yaptırabilir mi?

Kayıt işlemlerinin şahsen yapılması zorunludur. Belirtilen kayıt günlerinde, 18 yaşını doldurmamış iseniz, anne veya babanız vukuatlı nüfus örneği ile sizin yerinize kayıt yaptırabilir. 18 yaşını doldurmuş iseniz sizin yerinize kayıt yaptıracak kişi anne ve babanız dahi olsa kayıt işlemlerini yaptırabileceğine dair noter onaylı  vekaletname ile kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

Kayıtlardan önce öğrenci bilgi formunu doldurmak zorunlu mudur?

Kayda gelmeden önce doldurmanız ve formun çıktısını almanız, kayıt anında bu işlemde beklememeniz için önerilir. Bu işlemleri kayıt gününde belirlenen alanlarda da tamamlamanız mümkündür.e-devlet kaydından önce ön kayıt bilgi formunun doldurulması gerekmektedir.

Başka bir üniversitede İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamladım, İngilizce hazırlık sınıfını atlayabilir miyim?

İngilizce Hazırlık Sınıfından başarılı olduğunuza dair önceki üniversitenizden alacağınız hazırlık sınıfı durum yazısını, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gerekmektedirYabancı Diller Yüksekokulu’nca belirlenen başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf tutulurlar.

YDYO Hazırlık Sınıfı Başarı Kriterleri için tıklayınız

İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına (FLAT) girmek zorunlu mudur?

Yaşar Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü dışındaki tüm bölüm ve program öğrencileri için İngilizce hazırlık sınıfı zorunludur. Dolayısıyla İngilizce hazırlık sınıfından muaf olabilmek için bu sınava girmeniz zorunludur. Ancak İngilizce düzeyiniz başlangıç düzeyinde ise ve hazırlık eğitimi almak istiyorsanız 09.10.2023   tarihinde yapılacak FLAT sınavına girmenize gerek yoktur.  Başlangıç düzeyinin üstünde İngilizce bilgisine sahipseniz İngilizce hazırlık sınıfında doğru düzeye yerleştirilebilmeniz için bu sınava girmeniz önerilir.

Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına (FLAT) girmek zorunda mıdır?

Hayır. Bu yüksekokulların öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bunun için sınava girmelerine gerek yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okumak isteyen öğrenciler dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurarak hazırlık sınıfında okuyabilir.

İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda okuyacağım. Düzey Belirleme Sınavına girmem zorunlu mudur?

Evet. Eğer İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi alacaksanız 12.10.2023 günü yapılacak düzey belirleme sınavına girmeniz zorunludur. Bu sınav hazırlık sınıfında öğrencilerinin doğru düzey grubuna yerleştirilmesi için yapılır. Sınavın tekrarı yoktur. Bu sınava girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfında en düşük düzeyden (Starter) eğitime başlamayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Meslek Yüksekokulu/Adalet Meslek Yüksekokulu/ Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencisiyim İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim alabilir miyim?

“İsteğe Bağlı Hazırlık” olarak İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim alabilirsiniz. Ancak, İngilizce Hazırlık Sınıfı ücretli olup eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olan öğrencilerin bursları hazırlık eğitimini kapsamamaktadır.

Daha önce başka bir üniversite aldığım dersleri saydırabilir miyim?

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, onaylı not döküm belgesi ve ders içerikleri link adreslerini, bağlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokulların aşağıda belirtilen e-posta adreslerine 10 iş günü içinde içinde ileterek başvurabilirsiniz.

Meslek Yüksekokulu MYO [email protected]
Adalet Meslek Yüksekokulu [email protected]
Mühendislik Fakültesi [email protected]
Mimarlık Fakültesi [email protected]
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi [email protected]
Hukuk Fakültesi [email protected]
İşletme Fakültesi [email protected]
İletişim Fakültesi [email protected]
Sanat ve Tasarım Fakültesi [email protected]
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu [email protected]

Üniversitenize yerleştim, eğitim ücreti ödemeden kayıt dondurabilir miyim?

İlk kayıt işleminin tamamlanması için, güz dönemi eğitim ücretinin yatırılması zorunludur. Burslu öğrenci olup, eğitim ücreti ödemeniz bulunmasa dahi öncelikle kesin kayıt işlemlerini tamamlamanız gereklidir.

Hangi koşullarda kayıt dondurabilirim?

İlk kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra, heyet raporu ile belgeleyebileceğiniz sağlık sorununuz, yurt dışında dil eğitimi, askerlik, tutukluk veya gözaltı halinizin bulunması/devam etmesi, birinci derecede yakına bakmakla yükümlü olunması ve resmi olarak bu durumun belgelenmesi koşullarından birini taşıyorsanız, bağlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokul sekreterliklerine kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirsiniz.

Aynı zamanda yurt dışında başka üniversiteye kayıt olup, kaydımı dondurabilir miyim?

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince aynı anda aynı düzeyde (lisans/lisans, ön lisans/ön lisans)  iki programa kayıt yapılamaz. Bu nedenle başka bir üniversitede kayıtlı bulunmanızı gerekçe göstererek kayıt dondurma talebinde bulunulamaz.

Aynı zamanda yurt içinde başka üniversiteye kayıt olup, kaydımı dondurabilir miyim?

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince aynı anda aynı düzeyde (lisans/lisans, ön lisans/ön lisans)  iki programa kayıt yapılamaz. Bu nedenle başka bir üniversitede aynı düzeyde programa kayıtlı olmanız halinde kayıt işleminiz yapılamaz.

İlk kayıt işlemlerini tamamladım, eğitimime devam ederken Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kaydımı yaptırabilir miyim?

Evet. İlgili işlemler için ilgili kurumlara başvurabilirsiniz.

Öğrenim ücreti ile ilgili bilgiler nelerdir?

Ücretin bir kısmını daha sonra yatırmam halinde kayıt yaptırabilir miyim?

Kayıt işlemlerinin tamamlanması için dönem ücretinin tamamının yatırılması gerekmektedir. Bağlantıda belirtilen ücretler yıllık eğitim ücretleridir. Bu ücretin yarısı ilk kayıtta (güz dönemi başlangıcında), diğer yarısı akademik takvimde belirtilen bahar dönemi eğitim ücreti ödeme tarihlerinde ödenir.

Kayıt yaptırdım, vazgeçmem ve kayıt sildirmem halinde ücret iadesi yapılır mı?

Kayıt işleminden sonra ücret iadesi yapılmamaktadır.

Yaşar Üniversitesi’nde öğrenci olan (kardeş, anne, baba veya eşim) var, indirim alabilir miyim?

Koşulları sağlamanız halinde Aile İndirimi (%15) için alabilirsiniz. Koşular için tıklayınız.

  • Öğrencilerin birinci derece yakınlık bağını gösteren vukuatlı nüfus örneği,
  • İndirime esas kişi ve öğrencinin nüfus cüzdan nüshaları ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Kampüse gelmeden başvuru için, ilgili belgeleri  https://oimdestek.yasar.edu.tr/

Linkinden yükleyebilirsiniz.

Aile İndirimi Başvuru Formu

Yaşar Holding grubunda çalışıyorum, indirim alabilir miyim?

Koşulları sağlamanız halinde Personel İndirimi (%25) alabilirsiniz. Koşular için tıklayınız.

  • Öğrenci ile birinci derece yakınlık bağını gösteren vukuatlı nüfus örneği.
  • İlgili indirime esas kişinin çalıştığına veya emekli olduğuna dair güncel tarihli resmi yazı.
  • İndirime esas kişi ve öğrencinin nüfus cüzdan nüshaları.

ile Öğrenci işleri Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Kampüse gelmeden başvuru için, ilgili belgeleri  https://oimdestek.yasar.edu.tr/

Linkinden yükleyebilirsiniz.

Personel İndirimi Başvuru Formu

Yaşar Holding grubuna ait bayi indirimi alabilir miyim?

Koşulları sağlamanız halinde Personel İndirimi (%25) alabilirsiniz. Koşular için tıklayınız.

Yaşar Holding ‘e bağlı grup şirketlerinin toptancı, distribütör veya perakende bayileri veya birinci derece yakınları ile ilgili belgeleri sağlamanız halinde Bayi İndirimi(%25) alabilirsiniz.

  • Yaşar Holding’e bağlı grup şirketlerinin toptancı, distribütör veya perakende bayileri olduğunu gösteren ve ilgili şirket yetkililerince onaylanmış güncel tarihli yazı.
  • Öğrenci ile birinci derece yakınlık bağını gösteren vukuatlı nüfus örneği.
  • Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan kuruluş ve ortaklık ilanı belgeleri.

ile Öğrenci işleri Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Kampüse gelmeden başvuru için, ilgili belgeleri  https://oimdestek.yasar.edu.tr/

Linkinden yükleyebilirsiniz.

Bayi İndirimi Başvuru Formu